KẾ HOẠCH CHẠY TÀU SAU HÈ (Áp dụng từ 06/9/2017)

Kế hoạch chạy tàu sau hè (áp dụng từ ngày 06/9/2017) như sau: – Tuyến Sài Gòn – Hà Nội: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10 (Đôi tàu SE9/SE10 chạy thay cho đôi tàu TN1/TN2, tạm ngừng chạy đôi tàu SE25/SE26) – Khu đoạn Sài Gòn – Huế: SE21/SE22 – Khu đoạn Sài Gòn – Quy…

Details

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (Lần 2)

Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn (Chi nhánh) cần tuyển Nhân viên bán Vé, cụ thể như sau: 1. Vị trí làm việc cần tuyển dụng: Nhân viên bán vé  2. Nơi làm việc: Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn, 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chi…

Details