Kế hoạch chạy tàu sau hè (áp dụng từ ngày 06/9/2017) như sau:
– Tuyến Sài Gòn – Hà Nội: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10 (Đôi tàu SE9/SE10 chạy thay cho đôi tàu TN1/TN2, tạm ngừng chạy đôi tàu SE25/SE26)
– Khu đoạn Sài Gòn – Huế: SE21/SE22
– Khu đoạn Sài Gòn – Quy Nhơn: SQN1/SQN4
– Khu đoạn Sài Gòn – Nha Trang: SNT1/SNT2
– Khu đoạn Sài Gòn – Phan Thiết: SPT1/SPT2
– Tạm ngưng chạy đôi tàu Khu đoạn Nha Trang – Huế: NH1/NH2 kể từ ngày 05/9/2017
– Ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm tàu theo nhu cầu của Quý khách hàng.