THỜI GIAN ÁP DỤNG

– Tàu Thống nhất: 19/2-5/4/2017; 10/4-26/4/2017; 3/5-31/5/2017; 14/8-30/8/2017; 5/9-27/12/2017
– Tàu Khu đoạn: 19/2-5/4/2017; 8/4-26/4/2017; 30/4-31/5/2017; 12/8-30/8/2017; 3/9-27/12/2017; 31/12/2017

– Riêng với tàu Khu đoạn số lẻ (SE25, SQN1, SNT1, SPT1…) áp dụng ngày: 19/2-7/4/2017; 10/4-29/4/2017; 3/5-31/5/2017; 14/8-1/9/2017; 5/9-30/12/2017.

 MỨC GIẢM GIÁ VÉ

– Từ 10 đến 39 người: Giảm 6% giá vé
– Từ 40 đến 69 người: Giảm 8% giá vé
– Từ 70 đến 100 người: Giảm 10% giá vé
– Từ 101 người trở lên: Giảm 12% giá vé
——————-

Liên hệ mua vé tập thể: 0911 499 965