QUY ĐỊNH VỀ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ TRÊN ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA VÀ ĐƯỜNG SẮT CHUYÊN DÙNG CÓ NỐI RAY VỚI ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA

Thực hiện Thông tư 09/2018/TT-BGTVT “Quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray” Công ty Cổ phần VTĐS Sài Gòn xin được thông báo một số Điều, khoản quý khách cần biết khi sử dụng các dịch vụ của Công ty như sau: Điều 4, khoản 2; Điều…

CHẠY THÊM TÀU HÈ

CHẠY THÊM TÀU HÈ Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp hè của khách hàng, ngoài 12 đôi tàu chạy hàng ngày, ngành Đường sắt tổ chức chạy thêm các chuyến tàu Phan Thiết (SPT3/4), Nha Trang (SNT3/4, SNT5/6). Chi nhánh VTĐS Sài Gòn sẽ tiếp tục cập nhật đến khách…