THÔNG TIN TUYỂN DỤNG (Lần 2)

Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn (Chi nhánh) cần tuyển Nhân viên bán Vé, cụ thể như sau: 1. Vị trí làm việc cần tuyển dụng: Nhân viên bán vé  2. Nơi làm việc: Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn, 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chi…